Datum

LEVgroep stopt haar werkzaamheden in Gemert-Bakel per 1-1-2021.

Inhoud

Soms blijkt een verschil in visie onoverkomelijk. In Gemert-Bakel betekent dit nu dat we, in overleg met gemeente, hebben besloten om met al onze werkzaamheden te stoppen per 1 januari 2021.

Natuurlijk vinden we dit heel jammer, voor onszelf, voor onze medewerkers, maar vooral ook voor alle inwoners, onze vrijwilligers en samenwerkingspartners. We hebben ons, samen met hen, heel wat jaren in Gemert-Bakel met hart en ziel ingezet en er zo voor gezorgd dat inwoners met de juiste hulp en ondersteuning weer door konden gaan en dat nieuwe initiatieven tot bloei konden komen.

Als welzijnsorganisatie vinden we het belangrijk om te kunnen werken vanuit onze eigen visie en onze eigen identiteit. In Gemert-Bakel blijkt dat onmogelijk, omdat onze medewerkers hier onder de directe aansturing van gemeente zouden gaan vallen. We zouden graag willen blijven samenwerken met gemeente Gemert-Bakel, maar niet op de manier die het college van B&W nu voorstelt. Het is onze overtuiging dat we hierdoor ons werk niet kunnen uitvoeren zoals we graag willen én zoals we ook denken dat inwoners het willen. Mede daarom hebben we onlangs de knoop doorgehakt. 

Tot 1 januari blijven we ons werk gewoon doen en zijn we er nog steeds voor alle inwoners met vragen over geldzaken, participatie, wonen, opvoeden, opgroeien, taal, inburgering, vrijwilligerswerk, relatieproblemen en mantelzorg.

Samen met gemeente Gemert-Bakel zorgen we ervoor dat 2020 voor alle betrokkenen op een zo prettig mogelijke manier verder verloopt.